Crowdfunding

Wat is crowdfunding:

Crowdfunding is een alternatief voor het bancair aantrekken van kapitaal .

Bij crowdfunding zoekt een ondernemer investeerders die willen investeren in zijn/haar plan/project. Dit plan presenteert hij/zij middels een pitch op een online platform. Investeerders brengen samen het bedrag bij elkaar dat benodigd is om het plan te kunnen realiseren.

Hoe gaat dat in de praktijk:

Op basis van een business-case/ ondernemingsplan schrijven wij de pitch * die  nodig is om een financieringsaanvraag te kunnen presenteren aan de investeerders. De pitch moet kort en bondig zijn doch tevens alle relevante informatie bevatten. Naast tekst kan een foto of filmpje een ondersteunende werking hebben. Hiervoor schakelen wij eventueel een grafisch vormgever in.
*(waarin je je presenteert aan de investeerders)

Vervolgens wordt de aanvraag/pitch ingediend bij het platform. Hier wordt gescreend op kredietwaardigheid, door het platform zelf maar ook door een onafhankelijk kredietratingbureau.

Bij akkoord wordt de aanvraag online gezet.

Bent u op zoek naar een financiering en/of wilt u meer weten over Crowdfunding via De Kapitaalfabriek?

Neem online contact op of telefonisch:

Robert Panman: 06-40175022