AFM

V.O.F. De Kapitaalfabriek beschikt over een ontheffing opvorderbare gelden van de AFM.